Projekty Muzea Bible

Naše projekty

Světové Muzeum a Knihovna Bible dlouhodobě realizuje zajímavé projekty a aktivity, které mají za cíl přiblížit lidem Bibli a její poselství - především ukázat na Pána Ježíše Krista a Jeho úžasnou nabídku věčného života pro každého z nás.

Podílí se také na projektech, které mají za cíl pomoci potřebným, dětem a mladým lidem i těm, kteří například prožívají nelehká životní období.

V rámci jednotlivých aktivit muzeum oslovuje všechny věkové kategorie v mnoha zemích světa. Spolupracuje s jednotlivci, sbory i farnostmi, vybranými školami nebo veřejnými institucemi.

Zvolte zaměření projektů pro:

 • Veřejnost - projekty pro jednotlivce a veřejnost

 • Sbory a farnosti - projekty pro církevní společenství

 • Školy - projekty pro základní, střední a vysoké školy

Veřejnost

Vnímáme, že dnešní doba není jednoduchá. Ale s Boží pomocí jde vše. Náš Pán je úžasný a má moc vyřešit každý problém a každou starost. Ať jste věřící nebo ne, můžete s Ním zažít velmi pěkné zkušenosti. Odevzdejte mu vše, co "máte na srdci"...

Pro širokou veřejnost realizujeme zajímavé projekty, které Vám pomáhají zvládat těžké životní situace nebo pomáhají těm, kteří naší pomoc potřebují. Vážíme si velmi dobré spolupráce s mnoha partnery z řad jednotlivců, sborů nebo farností, měst a obcí nebo vybraných institucí, díky kterým můžeme mnohé z projektů realizovat nebo spolurealizovat...

Získejte bližší informace o našich nejvýznamnějších projektech:

Muzeum Bible v Jablunkově

 • stálá expozice Knihy knih
 • přijeďte navštívit nejvýchodnější město České republiky
 • můžete shlédnout bezmála 500 exponátů od poloviny 16. století do současnosti

Bible pro každého

 • rozdáváme Bible zcela zdarma po celé České a Slovenské republice
 • pomáháme Vám Bibli porozumět
 • pomáháme Vám objevit v Bibli důležité poklady pro Váš život

Síla modlitby

 • budeme se modlit za to, co Vás trápí
 • napište nám o svých starostech
 • budeme bojovat po Vašem boku

BibleTV

 • křesťanská internetová televize
 • podílíme se na výrobě některých programů
 • inspirujte se mnoha zajímavými pořady

Benefiční koncerty

 • spolurealizujeme benefice
 • pomáháme pomáhat zejména dětem
 • přidejte se k pomoci také

Bůh Tě má rád

 • realizujeme informační kampaň v médiích, na internetu nebo osobně
 • přibližujeme Boží lásku ke každému z nás
 • poznejte, že je zde Někdo, kdo Vás má rád


Sbory a farnosti

Světové Muzeum a Knihovna Bible v Jablunkově nabízí dlouhodobou spolupráci sborům a farnostem z celé České republiky a Slovenska. Využijte našich dlouholetých zkušeností z práce s lidmi a misie (vnitřní i vnější).

Realizujeme několik zajímavých projektů, které vedou k hlavnímu cíli - přiblížit co nejvíce lidem Pána Ježíše Krista a přivést je k odevzdání se Jemu. Snažíme se také posilovat jednotlivá křesťanská společenství - tedy sbory a farnosti a především samotné členy k hlubšímu vztahu s Pánem Ježíšem. V neposlední řadě pomáháme lépe pracovat na Božím díle zájemcům o šíření evangelia.

Jsme také partnerem některých projektů našich partnerů a spolupracovníků. Můžete se s námi podílet také na šíření evangelia nejen v České republice a na Slovensku, ale i v mnoha dalších zemích...

Co Vám můžeme nabídnout:

Z naší strany můžeme pomoci

 • oslovit evangeliem Vaší obec, město, region nebo Vaše blízké - vnější misie
 • posílit víru a vztah k Bohu členů Vašeho křesťanského společenství - vnitřní misie

A to několika formami

 • individuální přízpůsobení potřebám Vašeho regionu, sboru nebo farnosti
 • vybranými projekty realizované v různých regionech ČR, SR i v jiných zemích
 • osobní setkávání se členy Vašeho sboru nebo farnosti a řešením daných témat
 • elektronickou komunikací pro efektivnější řešení problémů
 • sdílením a předáváním pravidelných zkušeností s misií (vnitřní i vnější)

Žádné závazky

 • případná spolupráce Vás samozřejmě k ničemu nezavazuje
 • chceme přiblížit evangelium co největšímu počtu obyvatel České a Slovenské republiky, v zahraničí
 • chceme posílit víru a osobní vztah k Pánu Ježíši mezi věřícími

Školy

Světové Muzeum a Knihovna Bible v Jablunkově nabízí dlouhodobou spolupráci základním, středním a vysokým školám v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Realizujeme několik zajímavých projektů, které mohou pomoci s výukou tématických bloků souvisejících s Biblí, křesťanstvím a významnými osobnostmi české, slovenské a polské historie.

Vlastníme rozsáhlý fond, máme širokou škálu externích spolupracovníků a partnerů. Můžete proto nabídnout mnoho zajímavého, zatraktivnit výuku nebo ulehčit pedagogům v jejich výuce.

Co Vám můžeme nabídnout:

Návštěva Muzea Bible

 • navštivte Muzeum Bible v Jablunkově a shlédněte bezmála 500 exponátů
 • přednáška pro děti a mladé je atraktivní a přizpůsobena věkové kategorii
 • podporujeme zájem dětí a mladých lidí o historii, duchovní hodnoty, rozvoj svých darů a nadání nebo například čtení knih (obecně)
 • navštivte i jiná místa v regionu a udělejte si skvělý jednodenní výlet

Tématické přednášky na Vaší škole

 • realizujeme tématické přednášky na různých typech škol
 • pestrá paleta témat souvisejících s Biblí nebo vybranými osobnostmi
 • zajímavá témata s praktickými ukázkami
  • Bible a její historie
  • Bible a umění - Rembrandt, Doré
  • Bible a osobnosti - Hus, Komenský
  • Příběhy osobností - příběhy motivujeme ke čtení knih a osobnímu rozvoji

Zcela zdarma

 • přednášky jsou zdarma
 • vše je financováno ze soukromých zdrojů jednotlivců, kterým záleží na mladých
 • máme zkušenosti z práce s mladou generací, dětmi i businessu (chodem firem)
 • spolupracujeme s řadou jednotlivců, firem, škol nebo například veřejných institucí
 • více informací sdělíme na požádání nebo v sekci partneři

Žádné závazky

 • případná spolupráce Vás samozřejmě k ničemu nezavazuje
 • pomáháme školám a mladým lidem, protože nám na této generaci záleží