Muzeum Bible

Světové Muzeum a Knihovna Bible

Projekt Muzea se připravoval několik let. Světové Muzeum a Knihovna Bible postupně vytváří kvalitní a důstojné místo, které zpřístupňuje unikátní exponáty Biblí, duchovních knih a mnoho dalších zajímavostí široké veřejnosti. Světové Muzeum a Knihovna Bible také realizuje zajímavé projekty, jež pomáhají druhým nebo přibližují Bibli, křesťanství a zejména Pána Ježíše.

Světové Muzeum a Knihovna Bible vlastní rozsáhlý fond Biblí, křesťanské literatury, obrazů, materiálů pro děti a mladé a mnoha dalších zajímavostí. Postupně jsou zpřístupňovány lidem všech věkových kategorií. Celá sbírka se neustále rozšiřuje o různé zajímavosti z celého světa. Na vybraných projektech také spolupracuje s mnoha odborníky i dobrovolníky z různých částí světa.

Do projektu Muzea Bible se můžete zapojit také vy!

Myšlenka na "důstojné místo" prezentující a přibližující Bibli, i její poselství, vznikala postupně, především díky realizaci unikátní putovní výstavy BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA, která postupně navštěvuje celou Českou a Slovenskou republiku. Výstava zahájila svou pouť v dubnu 2009 a od té doby navštívila desítky měst a obcí. Celá sbírka se neustále rozšiřovala (a stále rozšiřuje) a proto bylo nutné řešit její budoucnost.

Od Pána Boha (který je hlavním autorem celého projektu) přišla myšlenka na vytvoření stálé expozice přibližující Bibli a její poselství. Díky této expozici je tak postupně možné zpřístupnit různé exponáty a mnohé další zajímavosti mnoha návštěvníkům z celého světa.

Uvědomujeme si hodnotu této sbírky, ale především Bible a jejího poselství. Lidé mají stále zájem o pravé křesťanské (biblické) hodnoty. Také to byl důvod, proč se začalo hledat vhodné místo pro založení Muzea Bible. To se nakonec podařilo nalézt v nejvýchodnějším městě České republiky, v budově Starého kláštera v Jablunkově...

Bible si zaslouží důstojné místo

Bible je téma, které je rozsáhlé a především její obsah mnoha lidem pomáhá. Bible výrazně ovlivnila naší historii, proto si jistě zaslouží mít důstojné místo, které přibližuje její vznik, historii a současnost.

Věříme, že s Boží pomocí a pomocí mnoha partnerů a dobrovolníků se tak postupně daří vytvářet důstojné zázemí Bible, křesťanské literatury, zajímavých projektů a především pravých duchovních hodnot.

Základem projektu Světového Muzea a Knihovny Bible je rozsáhlá sbírka a také dlouhodobé zkušenosti. S projektem máme dlouhodobé plány a cíle. Jsme rádi, že se do projektu postupně zapojují dobrovolníci z celého světa. Zapojit se může každý!

Rozsáhlá sbírka Biblí a dalších exponátů

Základem projektu je rozsáhlá sbírka Biblí, křesťanské literatury, obrazů, materiálů pro děti a mladé a mnoha dalších zajímavostí z celého světa... Nejstarší exponáty pocházejí z druhé poloviny 16. století, konkrétně rok 1540, 1549 a 1556-7. V současnosti sbírka čítá cca 5 000 exponátů v různých formátech a provedeních a neustále se rozšiřuje. Část sbírky v tuto chvíli putuje v rámci výstavy BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA.

Kromě exponátů Biblí a křesťanské literatury jsou k dispozici i jiné exponáty související s Biblí a jejím poselstvím. K vidění jsou různé mapy, atlasy, historické přehledy, hudební nástroje, fotografie. Materiálů je celá řada :-).

Expozice

Navštivte první expozici v Jablunkově v České republice. Na ploše bezmála 200 m2 si můžete prohlédnout zajímavé Bible a duchovní knihy z celého světa. Vše doplňují Bible a materiály pro děti, mapy, informační panely, obrazy a mnohé další zajímavosti pro malé i velké...

Přijeďte nás navštívit do nejvýchodnějšího města České republiky. Světové Muzeum a Knihovna Bible se nachází v objektu starého historického kláštera v Jablunkově. V současnosti je zpřístupněno velké množství zajímavostí. Zároveň probíhá rekonstrukce ostatních částí kláštera.

V Jablunkově, mimo jiné, uvidíte:

Melantrichova Bible

Z roku 1549
Jedno z nejrozšířenějších vydání

Svitek Tóry

Původem z Izraele
S délkou bezmála 17 metrů

Ruční přepis Bible

Přepisováno mnoha lidmi
z celé ČR, SR i zahraničí

Evangelium
podle Marka

Na cigaretovém papírku 

Bible pro vězně

Speciální Bible používána
v českých věznicích

Bible do nepohody

Speciální voděodolná Bible

Lego Bible

Bible pro děti
s biblickými příběhy z lega

Další exponáty

Poznejte další zajímavé exponáty
více >>>

Cíle projektu Muzea Bible

Muzeum Bible je dlouhodobý projekt - na několik desetiletí. Jsme rádi, že s Boží pomocí a pomocí mnoha dobrovolníků a partnerů je možné tento projekt postupně realizovat. Bible je úžasná kniha, pro mnohé z nás je to Boží slovo. To si jistě zaslouží důstojné místo. Postupně proto tvoříme zázemí Světového Muzea a Knihovny Bible a jeho jednotlivých expozic a projektů. Pomozte nám tento cíl realizovat!

Naším cílem je postupně vytvořit tyto tématické expozice:

Bible jako Kniha knih

Přibližuje Bibli, její historii a samozřejmě poselství...

Bible a osobnosti

Unikátní expozice zaměřená na významné osobnosti

Bible a umění

Unikátní expozice výtvarného umění

Bible pro děti a mladé

Unikátní část zaměřená na děti a rodiny 

Velký příběh Bible

Část přibližující celý příběh Bible od stvoření až po blízkou budoucnost

Bible a Pán Ježíš

Expozice přibližující největší Osobnost lidských dějin

Park Naděje

Park přibližující Bibli a její obsah (poselství)

Bible u nás

Expozice přibližující Bibli v jednotlivých zemích světa

Hledáme další exponáty

Naším cílem je postupně vytvořit kvalitní Muzeum a Knihovnu světového formátu. Uvědomujeme si, že se jedná o dlouhodobou záležitost.

Proto i nadále hledáme zajímavé exponáty Biblí a křesťanské literatury (v různém stáří, stavu, počtu, provedení, se zajímavými příběhy, v různých jazycích...), samozřejmě také různé doplňkové materiály - např. hudební nástroje z biblických dob, mapy, obrazy, fotografie, materiály pro děti a další zajímavosti související s Biblí a křesťanstvím.

Zajímáme se zejména o:

 • Bible v různých jazycích, různém stáří a provedení (staré i nové :-) )
 • Kancionály a zpěvníky
 • Modlitební knihy
 • Křesťanské knihy
 • Mapy, atlasy, historické přehledy
 • Obrazy a obrázky
 • Materiály pro děti, dětské Bible, omalovánky, učebnice...
 • Předměty související s Biblí a křesťanstvím (např. svícny, hudební nástroje, apod.)
 • a cokoliv dalšího, co by mohlo obohatit projekt Muzea

Tyto exponáty a zajímavosti můžete pro projekt:

 • darovat
 • dlouhodobě zapůjčit
 • nabídnout k odkoupení

Jak postupovat:

 • v případě zapůjčení - kontaktujte nás!
 • v případě nabídnutí k prodeji - kontaktujte nás!
 • v případě darování - můžete nás kontaktovat nebo exponáty zaslat přímo na naší adresu. Následně Vám zašleme potvrzení o darování.

Rekonstrukce Muzea Bible a Starého kláštera

Muzeum Bible sídlí v budově Starého kláštera. Je to památka z poloviny 19. století.

Zajímavá historie Starého kláštera

Od josefínských reforem přibývaly v krajských městech ke starším řádovým nemocnicím z barokního období veřejné nemocnice, zřizované ze státních dotací. 

V roce 1754 založil řád alžbětinek nemocnici v Těšíně. V roce 1851 vznikla na žádost faráře Vavřince Piontka expozitura této nemocnice v Jablunkově. Vyžadovalo to komunikačně odlehlejší horská jablunkovská oblast. Farář Piontek chtěl založit nemocnici na památku 50-letého jubilea svého kněžství. Kontaktoval proto konvent alžbětinek a spolek Damen-Verein ve Vídni. 

Konvent poslal do Jablunkova sestru Bonaventuru z kláštera v Těšíně, ovšem pod podmínkou, že u nemocnice vznikne i klášter. Farář Piontek daroval alžbětinkám 8000 zl. A vlastní dům č. 80 pro bydlení řádových sester. (Pro lepší ilustraci: kolem roku 1850 byl roční plat vyššího úředníka 500–700 zlatých, učitele 130 a roční mzda dělníka 100–200 zlatých. 

4. října 1851 byla prozatimní nemocnice se 6 lůžky vysvěcena. R. 1852 konvent koupil pro potřeby nemocnice malou sosední budovu č. 81.  Budova Starého kláštera sloužila jako nemocnice do roku 1928, následně měla různé využití. Chvíli zde sídlilo gymnázium, za komunistického režimu zde byla garáž autobusů nebo například byty pro sociálně slabší rodiny.

Návrat k původnímu vzhledu díky rekonstrukci

Od prosince 2016 sídlí ve Starém klášteře Světové Muzeum a Knihovna Bible. Postupně se celý klášter rekonstruuje s cílem, vrátít objektu původní vzhled. Postupně se objevují krásy a přednosti celého kláštera.

Rekonstrukci Starého kláštera můžete podpořit formou veřejné sbírky.

Partneři

Děkujeme za podporu a spolupráci některým naším partnerům a mnoha jednotlivcům...

Město Jablunkov

Nejvýchodnější město
České republiky

Gorolia

Výjimečný region dávných horalů

Severní
Morava a Slezsko

Kraj plný zajímavostí

Technotrasa

Poznejte unikátní technické zajímavosti regionu

ProfiBusiness.world

Mezinárodní obchodní platforma

NejBusiness.cz

Portál pro manažery,
podnikatele a odborníky

E-FeedBack

Zlepšujeme prostředí
firem a jejich zaměstnanců

BibleTV

Křesťanská internetová televize

Wisla

Poznejte krásy
lázeňského města

Hrčavský grunt

Malá rodinná ekologická farma na Trojmezí se skvělými produkty